Štednja je
pola zdravlja!

Uz slobodnu i oročenu štednju ProCredit
Bank, obezbjedite sigurnu budućnost.

Podnesite zahtjev

Slobodna štednja - FlexSave

Oročena štednja

Slobodna štednja - FlexSave

Atraktivna kamatna stopa
NKS 0,20%, EKS 0,20%

Otvaranje i održavanje štednog računa
- bez naknade

Kamata se svakog mjeseca pripisuje na
Vaš tekući račun

Upravljajte svojom štednjom bilo kada i bilo gdje putem internet i mobilnog bankarstva

Oročena štednja

Oročena štednja s jednokratnom uplatom

Atraktivne kamatne stope

Mjesečna isplata kamate

Sigurna štednja u 100% njemačkoj
banci u BiH

Oročena štednja

Atraktivne kamatne stope na oročena sredstva. Kamatna stopa ovisi od perioda i iznosa koji želite deponovati u našoj banci.

Akcija na oročenu štednju do 31.07.2024:

Iznos oročenja/ period oročenja 13 mjeseci 24 mjeseca
Do 100.000 KM/EUR 2,20% 2,40%
Preko 100.000,01 KM/EUR 2,35% 2,55%

*EKS jednaka je NKS

EKS - Efektivna kamatna stopa

NKS - Nominalna kamatna stopa

Podnesite zahtjev online

Za više informacija ostavite nam Vaše podatke!

Saglasan sam da se moji lični podaci koriste, obrađuju, prenose i pohranjuju od strane ProCredit Bank ili povezanih društava ProCredit grupe ili bilo kojeg društva angažovanog od strane ProCredit Bank, a koji se mogu nalaziti i izvan Bosne i Hercegovine, u svrhu korištenja usluga. Upoznat sam da u bilo kojem trenutku mogu uskratiti ovu saglasnost slanjem e-maila ili dopisa na kontakt adrese Pro Credit Bank.*

Aplicirati možete
direktno putem forme ili:

Putem mail adrese:

Putem broja telefona: